Головна
Публічна оферта
про надання добровільної благодійної пожертви (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)
Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту Благодійної організації "Благодійний фонд "ТРИБУНА ГЕРОЇВ", в мережі Інтернет standsofheroes.com (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації "Благодійний фонд "ТРИБУНА ГЕРОЇВ" (код ЄДРПОУ 44767418) (далі іменована – Організація), в особі Голови правління Амосова Тихона Володимировича, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:
1. Терміни та визначення:
Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.
Благодійна пожертва – здійснення Благодійником добровільного грошового переказу для досягнення та реалізації цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2. Предмет договору:
Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.
Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Організацією.

Благодійник надає згоду на перерозподіл/використання пожертвуваних грошових коштів в інших проектах фонду, якщо на момент його пожертвування даний проект був закритий або не актуальний.
3. Способи внесення благодійно їпожертви:
Одноразовий платіж;
Підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі.
Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24).
4. Акцепт Оферти
Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та  повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
5. Благодійник і Організація
Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6. Права та обов'язки Організації:
6.1. Організація має право:
отримувати благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації»;
без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
6.2. Організація зобов'язана:
використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України.
7. Право благодійника
Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.
8. Місце проведення публічногозбору коштів:
Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.
9. Термін збору коштів:
Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.
10. Мета збору та порядок використання благодійних пожертвувань:
Організація здійснює збір коштів для підтримки українського народу шляхом фінансування різноманітних видів гуманітарної допомоги для населення та допомоги військовим з метою збереження життя та забезпечення захисту території України, а також подальшої відбудови інфраструктури держави.
Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться шляхом закупівлі та постачання різноманітних видів гуманітарної допомоги безпосередньо людям чи організаціям, які постраждали від війни в Україні, а також закупівлю амуніції та іншого обладнання для захисників України або передачі грошових коштів сім'ям загиблих фанатів.
11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Організації надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Організацією у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Організація може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.
12. Усі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійних пожертв, несе Благодійник. 
13. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним при перерахуванні добровільної благодійної пожертви.
14. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. Організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.
15. Акцепт також означає, що Благодійник – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а) з наступним:
Благодійник надає Організації безумовну згоду на обробку його (її) персональних даних, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані), та повідомлений(а) про включення такої інформації до бази персональних даних Організації та про всі права щодо захисту його (її) персональних даних, передбачені чинним законодавством України, а саме ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
Організація здійснює обробку персональних даних будь-якими способами з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.
16. До відносин між Благодійником і Організацією застосовуються положення українського законодавства.

Підтримати фонд

Ви можете швидко відправити грошову допомогу через карту будь якого банку в декілька натискань
paymethods
РАХУНОК В ПРИВАТБАНКУ​​ (IBAN)
UA253052990000026007003603745
copycoppy succes
ЄДРПОУ
44767418
copycoppy succes
Отримувач
Благодійна Організація благодійний фонд «Трибуна героїв»
copycoppy succes
UAH
РАХУНОК В ПРИВАТБАНКУ​​ (IBAN)
UA253052990000026007003603745
copycoppy succes
ЄДРПОУ
44767418
copycoppy succes
Отримувач
Благодійна Організація благодійний фонд «Трибуна героїв»
copycoppy succes
EUR
Company details

Company Name
CHARITABLE FOUNDATION «TRIBUNE OF HEROES»
copycoppy succes
IBAN Code
UA753052990000026004033603495
copycoppy succes
Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
copycoppy succes
Bank SWIFT Code
PBANUA2X
copycoppy succes
Company address
1, Akademika Proskury street, Kharkiv, 61070, Ukraine
copycoppy succes
Correspondent banks

Account in the correspondent bank
400886700401
copycoppy succes
SWIFT Code of the correspondent bank
COBADEFF
copycoppy succes
Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
copycoppy succes
or
Account in the correspondent bank
6231605145
copycoppy succes
SWIFT Code of the correspondent bank
CHASDEFX
copycoppy succes
Correspondent bank
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
copycoppy succes
USD
Company details

Company Name
CHARITABLE FOUNDATION «TRIBUNE OF HEROES»
copycoppy succes
IBAN Code
UA763052990000026001013606738
copycoppy succes
Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
copycoppy succes
Bank SWIFT Code
PBANUA2X
copycoppy succes
Company address
1, Akademika Proskury street, Kharkiv, 61070, Ukraine
copycoppy succes
Correspondent banks

Account in the correspondent bank
001-1-000080
copycoppy succes
SWIFT Code of the correspondent bank
CHASUS33
copycoppy succes
Correspondent bank
P Morgan Chase Bank, New York, USA
copycoppy succes
or
Account in the correspondent bank
890-0085-754
copycoppy succes
SWIFT Code of the correspondent bank
IRVT US 3N
copycoppy succes
Correspondent bank
The Bank of New York Mellon, New York, USA
copycoppy succes